Novým děkanem kapituly byl jmenován J.M. can. ICLic. Mgr. Martin Davídek.

Dominik Faustus 19.dubna 2024

Litoměřický biskup Mons. Stanislav Přibyl jmenoval 12. dubna 2024 nového děkana Katedrální kapituly u sv. Štěpána, kterým se stal sídelní kanovník J.M. can. ICLic. Mgr. Martin Davídek. 

Litoměřická kapitula je druhou nejstarší institucí svého druhu v České republice. S kostelem sv. Štěpána ji založil v roce 1057 kníže Spytihněv II., což dosvědčuje tzv. Zakládací listina kapituly litoměřické, dochovaná v originále ve fondu litoměřické kapituly, deponovaném ve Státním oblastním archivu v Litoměřicích. Jedná se o vůbec nejstarší českou listinu vůbec, do níž byla na počátku 13. století vepsána i první česká písemně doložená věta.

Kanovníci jsou trojího typu: sídelní (má právo hlasovat při kapitule a volit probošta), čestní (bez volebního a hlasovacího práva, pouze čestný titul) a emeritní (sídelní kanovníci s věkem nad 75 let).

Foto: Dominik Faustus