Novým majitelem kostela v Trmicích se stalo občanské sdružení FIAT VOLUNTAS TUA

Mgr. Marie Gottfriedová 15.října 2013

Novým majitelem kostela v Trmicích se stalo občanské sdružení FIAT VOLUNTAS TUANovým majitelem kostela Narození Panny Marie v Trmicích se stalo Občanské sdružení pro záchranu kostela a fary v Trmicích – „FIAT VOLUNTAS TUA“. Kupní smlouva byla podepsána v pondělí 14. října 2013. Zveřejňujeme prohlášení předsedkyně tohoto občanského sdružení, Mgr. Marie Gottfriedové.

 

Milí přátelé,

 

máme pro vás radostnou zprávu.

Po více než třech letech od vyhlášení insolvenčního řízení došla řada na prodej trmického kostela Narození Panny Marie. Ve středu 25. září se v Praze konalo výběrové řízení, jehož předmětem byl trmický chrám a jeho vnitřní (dosud neprodané) vybavení. Naše občanské sdružení se do výběrového řízení přihlásilo a později se ukázalo, že bylo jediným zájemcem. Ačkoli cena, kterou mohlo občanské sdružení za kostel nabídnout, byla výrazně nižší, než cena odhadní (nabídnout jsme mohli zhruba třetinu ceny odhadní), věřitelský výbor tuto naši nabídku akceptoval.

V pondělí 14. 10. byla podepsána kupní smlouva a naše občanské sdružení se stalo novým majitelem kostela Narození Panny Marie.

 

Máme z toho obrovskou radost a děkujeme Bohu za to, že našemu dílu požehnal. Občanské sdružení jsme před třemi lety zakládali s pocity beznaděje a zoufalství. Dnes žasneme nad zázrakem. Znovu jsme se přesvědčili o tom, že pro Boha není nic nemožné.

Znovu jsme se přesvědčili o tom, že člověk (a křesťan o to víc) by nikdy neměl ztrácet víru a naději.

Znovu jsme se přesvědčili o tom, že když lidé spojí síly a podají si pomocnou ruku, dokážou neuvěřitelné.

 

Děkujeme vám všem, kteří jste nám v uplynulých třech letech pomáhali. Mnohokrát jsme byli dojati vaší solidaritou. Mnohokrát jsme žasli nad vaší velkorysostí a štědrostí. Děkujeme vám za jakýkoli druh pomoci a podpory.

Děkujeme za vaše modlitby a oběti přinášené na úmysl záchrany trmického kostela (nikdy se nedozvíme, kolik lidí se za nás modlilo, ale víme s jistotou, že bez těchto modliteb bychom těžko došli ke zdárnému cíli).

Děkujeme za vaše finanční dary (věřte, že každá koruna, která se objevila na účtu občanského sdružení, byla pro nás obrovskou nadějí).

Děkujeme za vaše dary jiného druhu, které nám umožnili získat finance na záchranu kostela (např. obrovské množství výborného medu, který jsme zpeněžili a získali tak nemalou sumu pro náš účel).

Děkujeme za slova podpory a za váš zájem (často jsme museli čelit pocitům malomyslnosti a jakékoli slovo podpory pro nás bylo pohlazením a vzpruhou).

Děkujeme za vaše nápady a rady, kterými jste nám přispívali (bylo pro nás povzbuzující vědět, že nejsme sami).

A v neposlední řadě děkujeme vám všem, kteří jste spolu s námi sdíleli myšlenku, že nemá smysl obviňovat, soudit a pranýřovat, ale má smysl poučit se a vyvodit taková opatření, která zabrání opakování něčeho podobného, čím musela projít trmická farnost.

 

Trmický příběh nechť je pro každého z nás poselstvím o tom, že i chyby a selhání mohou vyústit v něco dobrého. Že i chyby a selhání mohou přinést užitek, který daleko přesáhne způsobené škody. Že i chyby a selhání mohou být inspirací a požehnáním.

Pokud toto poselství necháme dolehnout k našemu srdci, pak příběh trmické farnosti, jakkoli bolestný a smutný, bude mít svůj šťastný a vítězný konec.

Přeji to opravdu ze srdce každému z nás.

 

S úctou a vděčností

 

Mgr. Marie Gottfriedová

Předsedkyně Občanského sdružení pro záchranu kostela a fary v Trmicích - „FIAT VOLUNTAS TUA.

 

A ještě krátký dovětek

I nadále před námi stojí mnoho práce. Především je třeba dokončit vše, co je spojeno se změnou vlastníka kostela, tedy podat přiznání a uhradit  daň z převodu nemovitosti, vyřídit záležitosti týkající se pojištění, realizovat zápis do katastru nemovitostí a mnoho dalších věcí. Bude třeba o kostel se postarat, provádět pravidelnou údržbu a drobné či rozsáhlejší opravy. Bude třeba zasadit se o to, co bylo hlavním smyslem našeho dosavadního úsilí - a sice, aby byl trmický kostel Narození Panny Marie důstojným příbytkem Božím, aby byl vlídným prostorem pro setkávání člověka s Bohem, aby byl duchovním centrem Trmic a okolí. Proto vás i nadále prosíme o modlitební podporu v tomto našem úsilí. Také my pamatujeme v našich modlitbách na všechny příznivce trmického chrámu. Kostel Narození Panny Marie nepatří jen občanskému sdružení... Patří také vám, neboť bez Vás a bez Boží pomoci bychom my sami nezmohli nic.

Trmický chrám vstupuje do nové etapy své existence. Vstupuje do ní jako memento lidské sounáležitosti a solidarity. Vstupuje do ní jako hmatatelný důkaz toho, že křesťanská víra, naděje a láska jsou živými a mocnými hybateli dění v našem světě, v našich životech, v našich srdcích... Kéž je toto vědomí pro nás zdrojem radosti a odvahy...