Novým proboštem kapituly je J. M. can. Jiří Hladík O.Cr.

Jana Michálková 13.února 2011

Novým proboštem kapituly je J. M. can. Jiří Hladík O.Cr.J. M. can. Jiří Hladík O.Cr. byl v sobotu 12. února 2011 zvolen novým proboštem Katedrální kapituly u sv. Štěpána v Litoměřicích. Volba se uskutečnila po ukončení slavnostní instalace nově jmenovaných kanovníků v katedrále sv. Štěpána.

 

Dne 12. února 2011 se sešlo všech devět sídelních kanovníků Katedrální kapituly u sv. Štěpána, kteří mají volební právo, aby zvolili probošta kapituly.

Byla provedena tajná volba podle církevního práva a Stanov Katedrální kapituly u sv. Štěpána. Skrutátory byli aklamací zvoleni J. M. can. Martin Davídek a J. M. can. Jan Nepomuk Jiřiště. Odevzdáno bylo devět platných, řádně vyplněných hlasovacích lístků.

Šest hlasů obdržel J. M. can. Jiří Hladík O.Cr., po jednom hlasu získali J. M. can. Karel Havelka, J. M. can. Alexej Baláž a J. M. can. Jan Nepomuk Jiřiště.

Většinou hlasů byl zvolen J. M. can. Jiří Hladík O.Cr. s tím, že volbu přijal. Ve funkci ho musí potvrdit litoměřický biskup J. Exc. Mons. Jan Baxant.

Probošt kapituly je volen na období tří let.

 

v4.JPG

Foto Karel Pech.