Novým proboštem Svatoštěpánské kapituly se stal J.M. can. ICLic. Józef Szeliga

Dominik Faustus 11.dubna 2024

V čele svatoštěpánské kapituly bude v příštích pěti letech stát litoměřický děkan farnosti U Všech svatých J.M.can. ICLic. Józef Szeliga, který byl zvolen v tajné volbě. Ta proběhla podle církevního práva a Stanov Katedrální kapituly u sv. Štěpána, za účasti pěti sídelních kanovníků litoměřické katedrální kapituly, ve čtvrtek 14. března 2024 v Litoměřicích. Tajné volbě předcházela pobožnost v katedrále sv. Štěpána a vyprošení darů Ducha svatého pro volbu nového probošta. Diecézní biskup Mons. Stanislav Přibyl volbu přijal a potvrdil nově zvoleného probošta do úřadu.