O letošní Noci kostelů bylo na severu Čech pro návštěvníky otevřeno více než 200 sakrálních objektů

Milena Davídková 17.června 2021

V pátek 28. května 2021 přivítaly již potřinácté sakrální objekty při Noci kostelů návštěvníky v celé České republice. Litoměřická diecéze se zapojila do projektu podvanácté. Organizátoři a pořadatelé měli i v letošním roce během příprav velmi těžký úkol, neboť dlouho nevěděli, zda se Noc kostelů opravdu uskuteční, a v jaké podobě. Počet návštěvníků však mile překvapil, zájem o tradiční akci stále stoupá.

141529V celé České republice navštívilo 1230 kostelů více než 223 000 návštěvníků, kteří si mohli vybrat z nabídky 4601 programů.
Jen na území litoměřické diecéze se do akce přihlásilo 214 objektů s 630 programy, které navštívilo více než 25 000 návštěvníků.
Počet kostelů, kaplí a modliteben, které byly letos přihlášeny v litoměřické diecézi, vzrostl od minulého roku o 31 objektů. V Ústeckém kraji přibylo 14 míst, v Libereckém kraji 6 míst a ve Středočeském kraji dalších 11 míst. Nejvíce sakrálních objektů bylo zapojeno na Litoměřicku (40), na Děčínsku (28), na Liberecku (24) a dále také na Teplicku (19). Do ekumenického projektu Noc kostelů se na severu Čech přihlásilo sedm církví.

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci na Českolipsku museli pořadatelé v několika kostelích na poslední chvíli výrazně omezit přichystaný kulturní program, např. v Kunraticích u Cvikova, Kamenickém Šenově nebo České Lípě, a např. v Novém Boru byla akce z hygienických důvodů zrušena úplně. Naštěstí bylo zhoršení situace spíše místní a v ostatních okresech a krajích pořadatelé své programy uskutečnili, až na výjimky, dle původních plánů, s dodržením všech aktuálních vládních opatření.

I letos se návštěvníci mohli těšit z prohlídky zajímavých kulturních památek, poslechu varhanních koncertů, hudebních vystoupení, zvonění zvonů a přednášek, zhlédnout výstavy ze života či historie místního společenství, seznámit se s liturgickými předměty, zúčastnit se rukodělných dílniček pro děti, nebo jen tiše rozjímat a v neposlední řadě také zapálit svíčku za své blízké nebo za oběti pandemie Covid-19. Hojná byla také přání, psaná na lístečcích s prosbou o modlitbu. Na mnoha místech byli v kostele, kapli či v modlitebně přítomni duchovní a návštěvníci uvítali možnost setkání a osobního rozhovoru.

Představu o tom, jak probíhala Noc kostelů na různých místech litoměřické diecéze, si můžete udělat z fotogalerie z více než 45 míst, která je k vidění na diecézním webu.

Historicky poprvé do Noci kostelů pořadatelé přihlásili např. kostel sv. Petra a Pavla v Úštěku, kostel sv. Ludmily v Mělníku, kostel sv. Michaela archanděla v Blatně, kostel sv. Vavřince v Želině u Kadaně, kapli ve Velemíně-Borči nebo třeba kapli v Hrobcích a Rohatcích. Mnoho objektů, které se letos přihlásily, se do projektu vrátilo i po několikaletém odpočinku.

Noc kostelů nově oživila možnost projít se po venkovních okruzích po sakrálních památkách (od kostelů, kaplí, až po návštěvu křížů u cest). V okolí Mnichova Hradiště se takto „okruhově“ zapojilo 12 kostelů, jejichž duchovní správce P. Pavel Mach připravil pro příchozí program s názvem: „Od slohu románského po empír.“ Milým překvapením byli návštěvníci, kteří přicestovali na Mladoboleslavsko i ze vzdálenějších míst. Do nového pojetí venkovních akcí se zapojili např. také litoměřičtí z farnosti Všech svatých se sobotním cyklovýletem (z Litoměřic, přes Terezín, až do Doksan s návštěvou kostelů při cestě). Pořadatelé z baziliky sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí připravili pro rodiny s dětmi „Jablonské sudoku“ - venkovní matematickou hru pro rodiny s dětmi, která se setkala s velkým zájmem a zajímavou návštěvností.

V rámci Noci kostelů se letos uskutečnilo také několik významných událostí, jako např. slavnostní předání klíčů od kostela sv. Apolináře v Modlanech do rukou místních zastupitelů, požehnání knihy „Zahořany. Cesta časem a prostorem“, kterého se v Zahořanech spolu s místním duchovním správcem P. Jaroslavem Střížem účastnil též litoměřický biskup Mons. Jan Baxant. Nový zvon v kapli ve Velemíně-Borči požehnal generální vikář Mons. Martin Davídek.

V letošním roce se Noc kostelů zaměřila na téma ekologie, které mělo připomenout všem zúčastněným, jak moc důležité je pečovat o všechny dary, které nám byly svěřeny. Široké téma ochrany přírody pořadatelé představovali při čtení liturgických textů, při přednáškách, praktických ukázkách a ve svých doprovodných programech.

V rámci Noci kostelů jsme také připomněli vzácnou osobnost našich dějin a křesťanství, kněžnu a světici sv. Ludmilu, od jejíž smrti letos uplyne 1100 let. Při této příležitosti byla během Noci kostelů vystavena putovní zlacená ikona „Sv. Ludmila – matka věřících české země“ v kostele sv. Petra a Pavla v Mělníku, tedy v oblasti, odkud kněžna Ludmila pocházela. Životní příběh světice připomínáme také v soutěži Noci kostelů „Po stopách sv. Ludmily“, která je určena dětem, mládeži i dospělým a je možné se do ní zapojit až do 31. července 2021. Poté bude vyhodnocena a výherci budou slavnostně odměněni. Pravidla soutěže a soutěžní otázky jsou dostupné na diecézním webu.

Závěrem zbývá ze srdce poděkovat za odvahu, nekonečnou kreativitu a vytrvalost všem duchovním správcům, pořadatelům, organizátorům, zastupitelům měst a obcí, všem těm, kteří se ani v letošním roce nezalekli složitostí, které s sebou přinášela příprava na Noc kostelů v průběhu pandemie a rozličných omezení.

V neposlední řadě děkujeme všem návštěvníkům Noci kostelů, kteří jsou spolutvůrci krásných zážitků a bez nichž by celá akce postrádala smysl. Během již tradičního večera dochází k vzácnému sdílení, pochopení a mnoha inspiracím pro všechny zúčastněné strany. 

Velké poděkování náleží také těm, kteří projekt Noci kostelů podpořili svou záštitou a finanční podporou, z nichž nesmíme zapomenout zvláště na litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta, hejtmana Ústeckého kraje Ing. Jana Schillera, hejtmana Libereckého kraje Martina Půtu, Ministerstvo kultury ČR a Ústecký a Liberecký kraj.

Těšíme se na příští rok, ve kterém proběhne Noc kostelů v pátek 10. června 2022. 

Milena Davídková
koordinátorka Noci kostelů pro litoměřickou diecézi

Tisková zpráva ke stažení 

Projekt NOC KOSTELŮ se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Ústeckého kraje a Libereckého kraje

136304