O Slavnosti Všech svatých sloužil litoměřický biskup v bohosudovské bazilice

Milena Davídková 1.listopadu 2019

Slavnost Všech svatých v letošním roce prožil litoměřický biskup Mons. Jan Baxant v bohosudovské bazilice Panny Marie Bolestné. Místního faráře R.D. Michaela-Philippa Irmera, který je aktuálně na návštěvě misií v subsaharské Africe, zastoupil okrskový vikář teplického vikariátu R.D. Marcin Saj, který s biskupem koncelebroval. Jáhenskou službu u oltáře vykonávali Christopher Cantzen a trvalý jáhen Mgr. Jiří Breu. 

1. listopadu 2019, bazilika Panny Marie Bolestné, Bohosudov

Foto: Archiv farnosti