O Štědrém dnu navštívil Jan Baxant i litoměřickou nemocnici

Martin Flosman 3.ledna 2011

O Štědrém dnu navštívil Jan Baxant i litoměřickou nemocniciSoučástí programu litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta byla o letošních Vánocích také návštěva pacientů a zaměstnanců litoměřické Městské nemocnice. Za těmi biskup zavítal v dopoledních hodinách přímo na Štědrý den. Vánoční návštěva biskupa Jana Baxanta byla předběžně přislíbena již při jeho říjnové návštěvě v nemocnici.

V průběhu svátečních dnů byl provoz nemocnice omezen a pacienti, jejichž stav nutně nevyžadoval pobyt v zařízení, byli propuštěni domů. Některá oddělení byla zcela uzavřena a jejich pacienti byli přeloženi na jiná. Biskup Baxant obešel všechna fungující oddělení: dětské, neurologické, interní, jednotku intenzivní péče, traumatologii a anesteziologicko-resuscitační oddělení. Během návštěvy jej prostorami nemocnice provázeli náměstek ředitele nemocnice pro léčebnou péči MUDr. Jiří Štverák a MUDr. Milan Zbořil.

Na všech odděleních se biskup krátce pozdravil s přítomnými pacienty, kteří o svátcích nemohli být doma se svými nejbližšími, povzbudil je, popřál jim krásné Vánoce a brzké uzdravení. Nemocničnímu personálu, který o svátečním dni vykonával pracovní povinnosti, pak popřál klidnou službu a pro všechny zdravé i nemocné měl připravenu drobnou pozornost v podobě sladkostí.

Návštěva biskupa Jana Baxanta v nemocnici byla přijata všemi velmi příznivě. Navázal tak na dřívější krásnou tradici z dob litoměřického kardinála Štěpána Trochty, který pravidelně každý rok na Štědrý den nemocné a lékaře v litoměřické nemocnici také navštěvoval.