Občané Přepeř se dočkají dvou nových zvonů

Ing. Eva Krsková, členka farní rady v Přepeřích 26.října 2012

Občané Přepeř se dočkají dvou nových zvonůV sobotu 3. listopadu 2012 v 10.00 hodin v kostele sv. Jakuba St. v Přepeřích na Turnovsku budou za účasti litoměřického biskupa Jana Baxanta požehnány dva nové zvony Panna Maria a sv. Veronika. Po požehnání zvonů bude následovat slavnostní mše svatá.

 

Kdybychom měli vyjmenovat všechny lidi a firmy, kteří se zasloužili o obnovu pozdně gotického kostela sv. Jakuba Staršího v Přepeřích u Turnova, nestačila by jedna celá A4 strana papíru.

Přesto je nutné ocenit zejména odvahu patera Radka Jurnečky, který celý proces obnovy kostela v Přepeřích v roce 2002 zahájil. První práce na rekonstrukci se týkaly elektroinstalace. Poté pokračovaly v dalších letech postupně podle finančních možností výměnou střešní krytiny, opravou oken a dveří kostela, obnovou vnější omítky, opravou schodiště. V roce 2006 se zahájily práce v interiéru kostela. Jednalo se zejména o výmalbu presbytáře, opravu hlavního oltáře, cenné křtitelnice a apoštolských svícnů. Práce v interiéru pokračovaly v letech 2008 až 2010 zrestaurováním bočních oltářů a hlavní chrámové lodi. V průběhu těchto oprav památkáři objevili za postranním oltářem vzácnou nástěnnou malbu o rozměru asi 10 m2 z první třetiny 16. století. Lze na ni rozpoznat klanění Tří králů právě narozenému Ježíši. To byl vzácný objev k historii církevní památky. Dalo by se říci, že obnova kostela byla téměř u konce, ale nebylo tomu tak. I když byl páter Jurnečka převeden na jiné působiště (do Liberce), byla zajištěna ještě obnova lavic, parkové úpravy kolem kostela a zejména rekonstrukce původních varhan z 19. století (z doby Rohanů na Sychrově).

Finance byly získávány zejména z Ministerstva kultury, od obce Přepeře a z Biskupství litoměřického, též od sponzorů. Za završení celého procesu obnovy kostela lze považovat odlití dvou nových zvonů ve zvonařské dílně v Brodku u Přerova, které financoval soukromý sponzor. Dva původní zvony Jan a Jakub byly rozbity v roce 1916 a odvezeny pro válečné účely, jako se to stalo s mnohými dalšími zvony v naší republice za 1. a 2. světové války. Ve věži zůstal jen největší zvon - Barbora (cca 800 kg), který byl pravděpodobně ulit v roce 1566.

Nové zvony jsou zasvěceny Panně Marii (380 kg) a sv. Veronice (290 dg) a budou připomínat chystanou slavnou událost svého požehnání dne 3. listopadu 2012. Biskup litoměřický Mons. Jan Baxant navštíví obec Přepeře a požehná tyto zvony za účasti dalších významných osobností naší společnosti a kultury.

Díky všem, kteří se zasloužili o obnovu a zhodnocení této významné historické památky, a přejme si, aby se našli další následovníci tohoto příkladu.

 

2012_10_26

Nové zvony, Přepeře. Foto Eva Krsková