Objednávky diecézního časopisu Zdislava

Jana Michálková 18.března 2014

Objednávky diecézního časopisu ZdislavaV minulém týdnu vyšlo další číslo diecézního časopisu Zdislava (2014-02).

 

Ve Zdislavě (2014-02) se vracíme k cestě českých a moravských biskupů do Říma „Ad limina apostolorum (za fotografie z této cesty děkujeme panu Romanu Albrechtovi, který naše biskupy doprovázel), obsáhleji vzpomínáme na zesnulého arciděkana z Horní Police Mons. Josefa Stejskala (za poskytnuté fotografie děkujeme panu Evženu Policerovi a panu Janu Policerovi), s diecézním organologem Radkem Rejškem tentokrát putujeme za varhanami farního kostela sv. Jakuba v Přepeřích u Turnova a o akcích pořádaných v Roce rodiny nás informuje diecézní centrum pro rodinu. V příspěvku Diecézní charity Litoměřice se dozvíte, s jakými výsledky skončila letošní Tříkrálová sbírka. Spolu s naším diecézním biskupem Mons. Janem Baxantem vás pozveme za svatou Zdislavou do Jablonného v Podještědí (hlavní pouť se zde koná 31. května) a zveme vás i na Katolické dny do Regensburgu (28. května - 1. června 2014), kde se bude litoměřická diecéze prezentovat. Najdete tu řadu dalších textů a pozvánek.

 

Objednávky a distribuce:

Objednávky, předplatné časopisu - písemně na adrese Redakce Zdislava, Dómské náměstí 9, Litoměřice 412 88, e-mailem na zdislava@dltm.cz nebo na solnickova@dltm.cz, případně telefonicky na (+420) 416 707 535-6.

Distribuci časopisu zajišťuje prostřednictvím Postservisu Vydavatelství IN, s.r.o., z Jablonce nad Nisou. Zároveň také vyřizuje reklamace čtenářů, jimž nebyla předplacená Zdislava doručena, na adrese zdislava@in.cz nebo na tel. čísle (+420) 775 598 604.

V roce 2014 vyjde deset čísel.

Cena: 20 Kč / 1 ks.

 

Zdislava

Obálka Zdislavy 2014-02.