Oblastní charita Hradec Králové pořádá sbírku

Ing. Aneta Maclová, ředitelka Oblastní charity Hradec Králové 11.srpna 2010

Oblastní charita Hradec Králové pořádá sbírkuOblastní charita Hradec Králové pořádá sbírku nářadí, prostředků a potřeb pro oblasti v Česku postižené záplavami.

 

Od dárců přijímáme tyto věci: čisticí, dezinfekční a mycí prostředky, Savo proti plísním, hygienické potřeby, repelenty, holinky, rukavice pracovní i gumové, pracovní nářadí - lopaty, kbelíky, smetáky, košťata, dále hadry, silné pytle na odpadky a také balenou vodu.

Sběrné místo funguje v Domě Matky Terezy (středisko sociálních služeb pro lidi bez domova) v Hradci Králové na Pouchově každý den od 8 do 20 hodin až do odvolání. Adresa zařízení je U Mostku 472/5, 503 41 Hradec Králové a kontaktní telefony do zařízení jsou 495 218 934 nebo 777 736 011.

Organizace pořádá každoročně začátkem září (letos 4. září) charitní Eliščinu sbírku. Její letošní záměr byl stanoven na podporu Střediska rané péče Sluníčko a na náklady spojené s odesláním školních potřeb do Malawi. „Vzhledem naléhavé potřebě pomoci lidem postiženým povodněmi jsme se rozhodli pozměnit původní účel Eliščiny sbírky 2010 a polovinu výtěžku sbírky věnovat právě jim, uvedla k současnému dění ředitelka Oblastní charity v Hradci Králové Aneta Maclová.

Další možností pomoci je přispět na konto, které na pomoc obětem letošních povodní vyhlásila Charita ČR: 5015003434/5500 u Raiffeisenbank, variabilní symbol 444 (majitelem konta je Diecézní charita ostravsko-opavská).

Lze také poslat dárcovskou SMS ve tvaru: DMS POVODNE2010 na číslo 87777. (Cena jedné DMS je 30 Kč, z této částky Charita ČR obdrží 27 Kč. Tuto službu zajišťuje Fórum dárců)

Více informací naleznete na webových stránkách Oblastní charity Hradec Králové: www.charitahk.cz.

 

Děkujeme vám za pomoc lidem v nouzi.