Oblastní charita Most slavila – lidem pomáhá již deset let

Brigita Janovská, Jana Michálková 6.března 2010

Oblastní charita Most slavila – lidem pomáhá již deset letOblastní charita Most, zřízená v roce 2000 Biskupstvím litoměřickým, oslavila 4. března 2010 desáté výročí své existence. Místem zahájení oslav byl děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě, kde se od 15 hodin uskutečnila česko-německá ekumenická bohoslužba se zastoupením církví římskokatolické a evangelické-lutherské. Za přítomnosti duchovních z Česka i ze sousedního Saska jí předsedal litoměřický biskup Mons. Jan Baxant.

Ten navštívil zdejší kostel Nanebevzetí Panny Marie poprvé a spolu s ostatními členy četných zahraničních delegací obdivoval dílo přesunu tohoto svatostánku, kdy při likvidaci historického města Mostu v roce 1975 kostel doslova ujel svému zániku a byl z důvodu těžby uhlí ze svého původního místa posunut o 841 m a 10 cm.

Krásná slova o poslání charity a nezbytnosti vytváření dobrých mezilidských vztahů, soucítění i míru a přátelství mezi národy opřená o evangelium zazněla v obou jazycích z úst českých i německých duchovních. Jedním z nich byl také prezident Diecézní charity Litoměřice P. Józef Szeliga. Bohoslužbu liturgicky doprovodil mostecký chrámový sbor Cantores Sancti Venceslai.

Slavnost dále pokračovala v Městském divadle v Mostě nejprve vernisáží výstavy o činnosti mostecké Charity i jejích partnerů. Návštěvníci zde zhlédli nástěnky i kreativitu všech charitních zařízení z okresů Most, Teplice a Chomutov, ale i Freibergu, Drážďan a okolí. Vhodným dotvořením výstavy byly biblické motivy obrazů Jaroslava Vodičky z Meziboří a barokní kostým s doplňky, jímž se jako jedním ze svých studijních oborů prezentovala Střední odborná škola Litvínov-Hamr.

Po zahajovacích zdravicích představitelů Charity Most a Drážďany Mgr. Evy Čenkovičové a Joachima Frankeho, a převzetí četných gratulací, pozdravili zaplněné hlediště mosteckého divadla primátor města Most Ing. Vlastimil Vozka, litoměřický biskup Mons. Jan Baxant a zástupce primátora partnerského města Marienberg Bert Meyer. Společným jmenovatelem zdravic byl obdiv a úcta k charitnímu dílu i obětavým lidem, kteří jej s láskou k bližním vytvářejí. O tom také v krátkosti informoval úvodní filmový dokument.

V duchu česko-německého projektu s výmluvným názvem „Společně vážit nové cesty, občané vytváří svůj sociální prostor přeshraničně, jehož je akce součástí, se pak na jevišti střídala česká a německá baletní, pěvecká a hudební tělesa se svými sólisty. Sympatie diváků napříč věkovým spektrem si tak získaly baletky se ZUŠ Most svým květinovým a andělským tancem, malí zpěváci ze ZŠ Vévody Heinricha z partnerského Marienbergu, kteří mimo jiné předvedli, jak se naučili zpívat česky, pěvecký sbor Ventilky Jirkov svou profesionalitou a výběrem repertoáru i Krušnohorský folklórní soubor „Lindušky z Freibergu s věkovým rozmezím 49-93 let, který upoutal svým nasazením. Rytmy Nord-Bigbandu z Litvínova a jeho hosta Vladimíra Kerndla pak rozpohybovaly a zapojily celé hlediště.

V závěrečné části slavnosti ve foyer divadla, určené k přátelským rozhovorům, zněla nadšená slova chvály a uznání od návštěvníků obou národností. Slova „Děkujeme za krásnou oslavu, za přátelství i spolupráci a brzy na shledanou byla tou nejkrásnější odměnou.

Návštěvníci akce také společně přispěli do vyhlášené sbírky na pomoc obětem zemětřesením zasaženého Haiti.

„Přijel jsem povzbuzen. Bylo znát, že když se lidi o něco pěkného ve jménu Kristově snaží, že se jim daří. Jisté je, že to není lehké, ale přináší to užitek. Jak těm mnoha lidem, kterým se pomáhá, tak těm, kteří sami pomáhají. Těší mě, že mostecká Charita má v místě, kde působí, renomé, řekl Mons. Jan Baxant.

 

Oblastní charita Most během své desetileté existence rozšířila svou pomoc lidem v nouzi, handicapovaným a seniorům na území tří okresů - Mostecka, Chomutovska a Teplicka. Ročně se s její péčí setkává buď pravidelně nebo jednorázově zhruba dva a půl tisíce lidí. Je součástí spektra poskytovaných sociálních služeb na území města Mostu v rámci Komunitního plánu. Loni v září v rámci kampaně Den Charity převzala její ředitelka Eva Čenkovičová Cenu Charity ČR za mimořádné charitní dílo.