Oblastní muzeum v Litoměřicích krátce vystavuje Bibli litoměřicko-třeboňskou

Oblastní muzeum v Litoměřicích 19.srpna 2015

Oblastní muzeum v Litoměřicích krátce vystavuje Bibli litoměřicko-třeboňskouPosledních 14 dnů v srpnu bude v Oblastním muzeu v Litoměřicích vystavena unikátní knižní památka – Bible litoměřicko-třeboňská, která je nejstarším dochovaným českým překladem bible.

 

Knihu nechal pořídit blízký Husův přítel Petr Zmrzlík ze Svojšína a jeho manželka Anna z Frymburka, která navštěvovala Husova kázání v Betlémské kapli.

Bible litoměřicko-třeboňská se dochovala ve třech svazcích, dva z nich se nacházejí v Litoměřicích, jeden v Třeboni. Litoměřická část Bible je v majetku Biskupství litoměřického, deponuje ji Státní oblastní archiv v Litoměřicích. Veřejnost v podstatě nemá možnost tuto knihu spatřit, její vystavení v litoměřickém muzeu bude vzácnou příležitostí.

První svazek Bible litoměřicko-třeboňské obsahuje v závěru dataci, díky které víme, že byl dopsán roku 1411, třetí svazek je pak datovaný rokem 1414. Její další zajímavostí je užití dvojího pravopisu. Bible byla psána spřežkovým pravopisem, později byl však text místy vyškrábán a opraven novým „modernizovaným diakritickým pravopisem, jehož zavedení je spojováno s univerzitním prostředím a osobou Jana Husa.

Bibli litoměřicko-třeboňskou bude možné vidět v rámci výstavy Litoměřice - Ve znamení kalicha, kde vystřídala bohatě iluminovaný třebenický graduál. Výstava končí 30. srpna 2015.

 

2015-08-17

2015-08-17

2015-08-17Na posledním snímku akad. malířka Eva Votočková, restaurátorka odboru památkové péče Biskupství litoměřického, při instalaci Bible litoměřicko-třeboňské v Oblastním muzeu v Litoměřicích. Foto: Karel Pech