Obnova Kostela sv. Anny v Tisé

Dominik Faustus 19.prosince 2023

V Tisé pokračuje obnova kostela sv. Anny, jeho fasády, oken a dveří 

V roce 2023 byla opravena severní a část západní strany

V roce 2024 je plánováno dokončení jižní a části západní strany

Opravy letos provedla firma Revitherm s.r.o., Ústí nad Labem

Foto: Pavel Remeň