Obnova kostela sv. Jiří v Soběchlebech

Dominik Faustus 15.prosince 2023

Do nedávna značně zchátralý kostel sv. Jiří v Soběchlebech u Blšan udělal další pořádný krok ke své celkové obnově. Po náročné opravě střechy a báně, bylo v letošním roce dovršeno statické zajištění objektu a započata obnova fasády kostela. Akce je financována s přispěním Ministerstva kultury ČR, obce a farnosti.

Kostel sv. Jiří, Soběchleby u Blšan

Foto: Tomáš Buřt