Obnova kostela sv. Martina a Navštívení Panny Marie v Liběšicích u Žatce

Dominik Faustus 24.listopadu 2020

Významným poutním místem v litoměřické diecézi je kostel sv. Martina a Navštívení Panny Marie v obci Liběšice u Žatce. Také zde už druhou dekádu probíhá postupná obnova celkového stavu. Práce na rekonstrukci začaly po roce 2000 opravou střechy, věžičky i hlavní věže, a to včetně dřevěných nosných konstrukcí. Poté bylo vybudováno rozsáhlé statické zajištění u podzemních základů stavby, rekonstrukcí prošla všechna vitrážová okna a nyní se pracuje na obnově vnější fasády kostela, což bude trvat tři až čtyři roky. V interiéru budovy se též podařilo vybudovat zázemí se sociálním zařízením.

Kostel sv. Martina se stal v roce 1744 poutním místem po zjevení Panny Marie v sousední vsi Kluček, kdy zachránila tonoucí při povodni a 1. ledna 2004 mu byl biskupem Josefem Kouklem přidán titul Navštívení Panny Marie. V prosinci roku 2015 v něm biskup Jan Baxant otevřel jednu ze čtyř Svatých bran milosrdenství v diecézi. Kostel je denně otevřen k nahlédnutí i k individuální modlitbě.

Kostel sv. Martina a Navštívení Panny Marie, Liběšice u Žatce

Foto: Dominik Faustus