Obnova kostela v Milešově pokračuje

Dominik Faustus 24.listopadu 2023

Ve čtvrtek 23. listopadu 2023 se konala kolaudace zrestaurovaných barokních dvoukřídlých dělených vrat kostela sv. Antonína Paduánského v Milešově. Na restaurování dveří se podílel umělecký řezbář Mikuláš Lubomírský a umělecký truhlář Pavel Šachl. Restaurování kování a cínování prvků vrat je prací Mgr. Ing.Ondřeje Šimka Dis. Kamenný portál byl restaurován v letech 2022-2023 a je dílem akademického sochaře Martina Širokého. Projekt restaurování barokních vrat byl financován z Programu na záchranu architektonického dědictví Ministerstva kultury České republiky.

Čtvrtek 23. listopadu 2023, kostel sv. Antonína Paduánského, Milešov Foto: Magda Černá