Obnova křížku na svatostánku v litoměřické katedrále

Milena Davídková 16.června 2023

Ve čtvrtek 15. června 2023 dokončil restaurátor Petr Zeman opravu a instalaci oltářního křížku na svatostánku v litoměřické katedrále. Jedná se o nový křížek z mořeného afrického dubu se stříbrným andělem a slonovinovým starobylým korpusem, který katedrále věnoval probošt litoměřické kapituly P. Jiří Hladík O.Cr. Nový křížek tak tvoří jednotu s hlavním křížem katedrály, který je též ze slonoviny. Svatý kříži tebe ctíme…

15. června 2023, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice

Foto: archiv litoměřické kapituly