Obnova krytiny báně věže kostela v Libčevsi

Dominik Faustus 19.listopadu 2020

Na jednom z významných objektů litoměřické diecéze, kostelu Stětí sv. Jana Křtitele v obci Libčeves z doby okolo let 1220 – 1230, probíhá již několikátá fáze opravy. V letech 2015 – 2017 bylo provedeno statické zajištění kostela, presbytáře a koruny presbytáře, během dalších dvou let se opravy dočkala střecha a sanktusník. V letošním roce se uskutečňuje výměna krytiny báně věže. Opotřebované řezané šindele z 80. let minulého století se vyměňují za nové štípané šindele z modřínového dřeva. Na příští roky se plánuje obnova vitráží, ošetření a zpevnění stavebního kamene. Některé opukové kameny se budou muset vyměnit. Dělo se tak i během minulých několika staletí, což ukazují fotografie, kde je tento jejich rozdíl velmi patrný. Na věži kostela se nachází typický prvek z doby vzniku kostela – vezděný kříž z čedičového kamene. Ve špici kostela byla také nalezena kovová schránka s dobovými dokumenty, které budou po prozkoumání navráceny na své místo.

Středa 18. listopadu 2020, kostel Stětí sv. Jana Křtitele, Libčeves

Foto: Dominik Faustus