Obnova manželských slibů v Lounech

Dominik Faustus 1.ledna 2024

Na Svátek sv. rodiny v neděli 31. prosince 2023 obnovily manželské dvojice v lounské farnosti své sliby. Mši svatou celebroval lounský děkan P. Wojciech Szostek, koncelebroval arciděkan P. Werner Horák.

Neděle 31. prosince 2023, kostel sv. Mikuláše, Louny

Foto: Jiří Vopálenský