Obnova oltáře z kostela sv. Barbory v Rynolticích

Dominik Faustus 18.ledna 2024

V roce 2023 proběhla III. etapa restaurování hlavního oltáře z kostela sv. Barbory v Rynolticích z roku 1746. Restaurátorské práce provádí pan MgA. Ondřej Sklenář. I v roce 2023 bylo možné další etapu dokončit díky finančnímu grantu Ministerstva kultury ČR a váženým donátorům Rynoltického kostela. S pomocí Boží věříme, že i letos se na hlavním oltáři bude pokračovat a nejen na něm.

Foto: Michal Olekšák