Obnovená katedrální škola litoměřické kapituly má svoje první absolventy

J. M. can. ICLic. Mgr. Martin Davídek 26.června 2015

Obnovená katedrální škola litoměřické kapituly má svoje první absolventyVe středu 24. června 2015 zakončila katedrální škola litoměřické kapituly školní rok. Probošt kapituly J.M. can. Mgr. Jiří Hladík OCr. při slavnostním aktu rozdal absolventům osvědčení o jejím absolvování.

 

Katedrální škola navazuje na systém vzdělávání, který má litoměřická kapitula od svého vzniku v roce 1057 pod vedením kanovníka-scholastika. Škola v různých obměnách fungovala až do začátku druhé světové války, kdy byla její činnost přerušena. Po skončení komunistického totalitního systému se o další vzdělávání dospělých v oblasti teologie na Dómském pahorku v Litoměřicích zasloužil svými biblickými hodinami kanovník Josef Helikar. V roce 2014 schválila při svém zasedání kapitula obnovení kapitulního vzdělávání a vyučováním byl pověřen J.M. can. ICLic. Mgr. Martin Davídek.

Ve vzdělávání dospělých není kapitula ojedinělou institucí v rámci litoměřické diecéze, protože řada farností má své farní školy, kde se v rámci biblických hodin, Nikodémových nocí, hovorů o víře a jiných setkávání zdokonalují zájemci ve znalostech katechismu, biblistice a dalších teologických disciplínách.

 

2015-06-24

2015-06-24

2015-06-24

Foto: Martin Davídek a Antonín Fegyveres