Obnovené bohoslužby v Bořislavi

Dominik Faustus 20.března 2023

V neděli 19. března 2023 se od 13.15 v kostele sv. Kateřiny v Bořislavi konala mše svatá ze 4. neděle postní „radostné“, kterou celebroval bílinský arciděkan R.D. ThLic. Marcin Saj. Pravidelné bohoslužby každou třetí neděli v měsíci se po delší době do Bořislavi vracejí díky místnímu spolku NezBoř Kateřinu, jehož členové se starají o údržbu a opravu kostela.


Neděle 19. března 2023, kostel sv. Kateřiny, Bořislav

Foto: Dominik Faustus