Obnovené relikviáře v katedrále

Jana Michálková 24.září 2009

vystavení relikviářů v katedrále sv. Štěpána u příležitosti Slavnosti posvěcení katedrály, Litoměřice