Obnovení dlouhomosteckého posvícení

Milena Davídková 23.dubna 2018

V neděli 22. dubna 2018 v kostele sv. Vavřince na Dlouhém Mostě slavili místní farníci obnovené posvícení. Slavnostní mši svatou z výročí posvěcení kostela celebroval generální vikář litoměřické diecéze Mons. Martin Davídek. Dlouho nebylo jasné datum, kdy by se posvícení na Dlouhém Mostě mělo slavit. Díky archiváři biskupství Mgr. Barusovi, který pomohl dohledat v archivech přesné datum posvěcení kostela - 23. dubna 1699, může tradice v místě pokračovat. Po mši svaté byl také slavnostně požehnán nový kříž, který byl vztyčen nad opraveným hrobem prvního samostatně ustanoveného dlouhomosteckého faráře P. Vituse Marschnera OSB. Celou slavnost provázel svým zpěvem sbor Laurentius, který zpívá při farnosti na Dlouhém Mostě. 

22. dubna 2018, kostel sv. Vavřince, Dlouhý Most

Foto: Kilián Olekšák