Obnovený kostel v Markvarticích byl slavnostně posvěcen

Jana Michálková 24.září 2017

 V Markvarticích na Děčínsku se v sobotu 23. září 2017 konala slavnost posvěcení obnoveného kostela sv. Martina. Koncelebrovanou mši svatou v českém a německém jazyce sloužili emeritní arcibiskup salzburský Mons. Alois Kothgasser, biskup litoměřický Mons. Jan Baxant a kněží českých a německých diecézí. Kostel byl zchátralou stavbou bez střechy, jeho demolici zabránila sametová revoluce. Záchranné práce trvaly 15 let. Obnova areálu kostela stála více než 20 mil. Kč a uskutečnila se díky úsilí administrátora farnosti Mgr. Marcela Hrubého.

Před slavností procházelo obcí procesí se sochou Panny Marie z mariánského oltáře a v blízkosti kostela byly požehnány tři zcela obnovené kříže, socha sv. Františka Xaverského a sloup se sochou Immaculaty. Hlavním celebrantem mše svaté a světitelem kostela a nového oltáře byl emeritní arcibiskup salzburský Mons. Alois Kothgasser, jehož předchůdce, salzburský arcibiskup Johann Ernst Thun, před více než 300 lety novostavbu vysvětil. Mons. Kothgasser i Mons. Baxant opakovaně vyjádřili radost z požehnaného Božího díla. Liturgii doprovodil chrámový sbor Musica Animata z Třebíče.

Slavnosti se účastnili zástupci donátorů - Ministerstva kultury ČR, Česko-německého fondu budoucnosti, německých biskupství z diecézí Würzburg, Fulda a Eichstätt, ale i kněží a farníci moravských farností, kteří obnovu kostela podporovali finančními dary nebo tu zdarma pracovali, a další dárci, sponzoři a hosté, starostové obcí Markvartice, Veselé a Česká Kamenice, a také několik bývalých obyvatel Markvartic, kteří byli v tomto kostele pokřtěni a dožili se jeho otevření. Přicestovali poutníci z Německa a také skupina poutníků z USA, jejichž rody pocházejí z markvartické farnosti.

Pro obyvatele obcí, které do Římskokatolické farnosti Markvartice spadají (Markvartice, Veselé, Kamenická Nová Víska, Víska pod Lesy a Veselíčko), je obnova kostela historickou událostí. Poslední bohoslužby se tu konaly před 50 lety. Obec Markvartice např. letos přispěla ze svého rozpočtu částkou více než 700 tisíc Kč na úpravu a dláždění areálu kostela a její obyvatelé i tamní školáci mj. pomáhali při závěrečných úklidových pracích. Zdejší obyvatelé a chalupáři přispěli ve sbírce na opravu kostelního zvonu částkou téměř 160 tisíc Kč. Děti z místní základní školy před slavností napekly posvícenské koláčky a perníky s motivem markvatického kostela. Část výtěžku z prodeje perníčků bude věnována na obnovu kostela.

„Dobré dílo se s Boží pomocí podařilo, ale ze všeho nejvíce bych si v tuto chvíli přál, aby byl nově posvěcený chrám hojně navštěvován, aby si do něj našli cestu místní lidé, kteří na bohoslužby pravidelně nedocházejí, aby ztratili ostych a přicházeli sem za svým a naším Stvořitelem a Spasitelem. A nebáli se uvěřit. Pán Bůh je galantní, on je naším přítelem nejvěrnějším. Moc bych si také přál, aby toto místo bylo místem smíření, místem modlitby a také jistě chloubou zdejšího lidu. Dnešním dnem zde bude v oltářní svátosti přítomen Pán Ježíš pod způsobou chleba. Kéž by tato chvíle začala psát novou historii v životě místních obyvatel,“ řekl administrátor farnosti Marcel Hrubý.

Fotogalerii ze slavnosti si můžete prohlédnout zde.


Stav kostela sv. Martina v Markvarticích v roce 1999. Foto: archiv ŘKF Markvartice

23707