Obřady Květné neděle v litoměřické katedrále

Dominik Faustus 15.dubna 2019
Na Květnou neděli 14. dubna 2019 se od 10 hodin na Dómském náměstí v Litoměřicích konala liturgická slavnost, při které u venkovního kříže litoměřický biskup Mons. Jan Baxant požehnal ratolesti. Někteří přítomní si je přinesli s sebou, jiní je dostali na místě od ministrantů. Podle tradice se žehnaly také palmové listy. V litoměřické katedrále sv. Štěpána poté navazovala mše svatá, při které se četly pašije podle sv. Lukáše. 


Dómské náměstí a katedrála sv. Štěpána, 14. dubna 2019, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus