Obraťme se k Pánu Bohu, vyzval na začátku svatopostní doby biskup

Jana Michálková 5.března 2014

Obraťme se k Pánu Bohu, vyzval na začátku svatopostní doby biskupObraťme se k Pánu Bohu, abychom v tomto světě svědčili o jeho existenci, o jeho přítomnosti, vyzval litoměřický biskup Mons. Jan Baxant při mši svaté, kterou sloužil o Popeleční středě v katedrále sv. Štěpána.

Popeleční středou (5. března 2014) začalo čtyřicetidenní postní období, naše příprava na Velikonoce. Litoměřický biskup Jan Baxant sloužil od 7.30 hodin v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích mši svatou s udílením popelce. Koncelebrovali probošt svatoštěpánské kapituly a dómský farář Jiří Hladík O.Cr. a kanovník kapituly a děkan městské farnosti v Litoměřicích Józef Szeliga.

„Velmi bych si přál, kdybychom celý tento den, ale i všechny další dny svatopostní doby prožili skutečně v duchu pokání, to ale znamená i v hluboké radosti z toho, že známe důvod a smysl skutečného pokání, tedy obrácení se člověka k Bohu, řekl v úvodu bohoslužby biskup.

V promluvě pak hovořil o tom, jak naše obrácení k Bohu chápat (Jl 2,12-18). Řekl, že ambicí obráceného člověka je dosvědčit v tomto světě, že Bůh existuje, že se k němu hlásíme, o něm svědčíme, a snažit se o opravdový křesťanský život.

„Chceme, aby Boží život, Boží světlo, Bůh sám zazářil v tomto světě, někdy až příliš temném, ale ne úplně zase až tak ztraceném a beznadějném, protože Pán Bůh by přece jako stvořitel světa nikdy nestvořil to, co by nemělo smysl a význam. Obrátit se, to neznamená jenom se odvrátit od hříchu anebo od blízkých příležitostí ke hříchu. Obrácení je přiblížení se k Pánu Bohu, touha po tom žít podle Pána Boha, být citlivý na jeho poselství, řekl mj. biskup.

„Obrácení se k Bohu, to je naslouchání a konání. Není to nic jiného, než touha po tom, abychom důsledně žili jako lidé věřící v Boha, abychom v tomto světě žili důsledně, opravdově, podle křesťanských zásad. A nemusíme to vystavovat na odiv - ostatně nás na to Kristus v evangeliu upozornil, že nemáme nic z tohoto dělat na odiv -, protože dobrá věc, důsledná, ušlechtilá, vždycky se prosadí. Kdo je opravdový ve svém životě, kdo je opravdový křesťan, kdo je skutečně obráceným člověkem k Pánu Bohu, ten ať dělá cokoliv, nedá se to nijak skrýt, přehlédnout. Obraťme se k Pánu Bohu, abychom v tomto světě svědčili o jeho existenci, o jeho přítomnosti.