Obrazy Karla Škréty míří z katedrály do Prahy

Karel Pech 10.listopadu 2009

hlavní oltářní obraz Kamenování sv. Štěpána od barokního malíře Karla Škréty staršího (1610-1674), katedrála sv. Štěpána v Litoměřicích. Obraz bude restaurován a od listopadu 2010 do dubna 2011 vystaven v Jízdárně Pražského hradu u příležitosti výstavy pořádané ke 400. výročí malířova narození.