Obyvatelé obce Píšťany přinesli naturálie do litoměřické katedrály

Milena Davídková 1.května 2018

V sobotu 28. dubna 2018 ve 12 hodin dorazili na Dómský pahorek v Litoměřicích v historických kostýmech a s koňským povozem obyvatelé obce Píšťany. Stalo se to proto, že obec slaví výročí 800 let od písemné zmínky, která se nachází v listině vydané v roce 1218 králem Přemyslem Otakarem I. Ve zmiňované listině český panovník daruje sedláka Bikuta, jako prvního nevolníka litoměřické kapitule, a potvrzuje držení statků a majetků v Píšťanech. Sedlák Bikut pak, podle zpráv v kronikách, pravidelně vozil z obce proboštovi litoměřické kapituly naturálie. Tento historický vztah chtěl připomenout současný píšťanský spolek, který se pojmenoval po sedlákovi Bikutovi, a který také průvod do Litoměřic zorganizoval.
Naturální i symbolické dary obce litoměřické kapitule převzal její současný probošt J.M. can. Mgr. Jiří Hladík, O.Cr. za přítomnosti kanovníka Mons. Martina Davídka. Slavnost doprovázel žalhostický dětský sbor Vinohrádek pod vedením Mgr. Vladimíra Fiedlera.
Je třeba doplnit, že obec Píšťany je historicky starší než oněch 800 let a je zmiňovaná již v zakládací listině litoměřické kapituly v roce 1057.

28. dubna 2018, Dómské náměstí, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice 

Foto: Václav Sládek a Martin Davídek