Ocenění pro Památník zapadlých vlastenců v Pasekách nad Jizerou

Dominik Faustus 17.května 2019
Ve čtvrtek 16. května 2019 se ve Smetanově síni Obecního domu v Praze konalo slavnostní vyhlášení Cen Gloria musaealis za rok 2018. Třetí místo v kategorii Muzejní počin roku 2018 získala rekonstrukce Památníku zapadlých vlastenců v Pasekách nad Jizerou, pobočky Krkonošského muzea.  Pro ocenění si na podium došli vedoucí Památníku Andrea Bariaková, ředitelka Krkonošských muzeí Blanka Zázvorková a náměstek ředitele Správy KRNAP Jakub Kašpar. Protože se památník nachází v budově bývalé fary, slavnostního aktu se zúčastnili také zástupci Římskokatolické církve, generální vikář litoměřické diecéze Mons. Martin Davídek a farář Krzysztof Mikuszewski, dále starostka Pasek nad Jizerou Hana Růžičková a tvůrci oceněné expozice. 


Smetanova síň Obecního domu, 16. května 2019, Praha

Foto: Dominik Faustus, Kamila Antošová/KRNAP