Ocenění vojáků 3. kontingentu ISAF - PRT

Martin Flosman 7.listopadu 2009

Ocenění vojáků 3. kontingentu ISAF - PRTV pátek 6. listopadu se litoměřický biskup Mons. Jan Baxant zúčastnil slavnostního nástupu žatecké 4. brigády rychlého nasazení, která se před nedávnem vrátila z afghánského Lógaru, kde se podílí na práci mezinárodních provinčních rekonstrukčních týmů.

Česká republika se do působení mezinárodních provinčních rekonstrukčních týmů, které pomáhají především s budováním infrastruktury, zapojila 19. března 2008. Od 17. září 2009 v této misi pokračuje již 4. kontingent AČR, tvořený vojáky 42. mechanizovaného praporu „Svatováclavského“ z Tábora, 43. výsadkového mechanizovaného praporu z Chrudimi, specialisty z dalších více než třiceti útvarů a zařízení Armády České republiky a civilními experty. Provinční rekonstrukční tým České republiky je rozmístěn na základně americké armády Shank. K jeho hlavním úkolům patří podpora ústřední vlády v provincii Lógar, pomoc při zajištění bezpečného prostředí pro rekonstrukci země, monitorování a hodnocení místní a oblastní bezpečnostní situace, realizace rekonstrukčních a humanitárních projektů, ochrana základny, zabezpečení logistických a ostatních služeb souvisejících s pobytem na základně a s plněním úkolů v terénu a spolupráce s afghánskými ozbrojenými a bezpečnostními složkami v provincii včetně pomoci při jejich přípravě.

Právě nedávno se z Afghánistánu vrátili po více než osmiměsíčním působení poslední vojáci 3. kontingentu, kterým velel plukovník Petr Procházka. Jádro tohoto vojenského kontingentu tvořili příslušníci žatecké 4. brigády rychlého nasazení. Slavnostního nástupu na žateckém náměstí Svobody se účastnili také místopředseda vlády a ministr obrany MUDr. Martin Barták, náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Vlastimil Picek, starosta města Žatec Mgr. Erich Knoblauch, ale také další generálové české armády a zástupce koaličních partnerů. Slavnostním aktem provázel kaplan 4. brigády rychlého nasazení Žatec kpt. Mgr. Jindřich Miroslav Jordánek OPraem.

Všichni přítomní poděkovali vojákům za jejich práci a ocenili jejich úlohu v této neklidné oblasti. Náročnost mise spočívala rovněž v tom, že se jejich pobyt vzhledem k prezidentským volbám v Afghánistánu, kdy nebylo vhodné provádět výměnu kontingentu, prodloužil o dva měsíce. Biskup Jan Baxant se ve svém krátkém pozdravu zamyslel nad heslem „sloužím vlasti“ a nad obranou vlasti jakožto domova - ať už se jedná o zemi vlastní a nebo, jako v tomto případě, velmi vzdálený domov někoho jiného. V průběhu slavnostního ceremoniálu byly uděleny české a americké medaile a odznaky vybraným vojákům, kteří se aktivně podíleli na plnění úkolů bojové operace. Všichni účastníci mise ISAF - PRT Lógar převzali medaile ministra obrany „Za službu v zahraničí.“

Po slavnostním aktu a předání medailí na náměstí se vojáci setkali i se svými rodinami a nejbližšími. Dodatečně byl dekorován také jeden z vojáků, který při cvičení najel na minu a utrpěl vážný úraz dolní končetiny.