Ochranné štíty pro Biskupství litoměřické

Milena Davídková 20.dubna 2020

Litoměřické biskupství obdrželo darem od Technického klubu mládeže, DDM Rozmarýn Litoměřice ochranné štíty. Na Dómský pahorek je přivezl pan Zbyněk Rudolf, který je v Technickém klubu vedoucím. Štíty budou k dispozici spolu s dezinfekčními prostředky pro kněze litoměřické diecéze u paní Ivany Pražákové a Bc. Elišky Kocúrové.
Děkujeme 
Technickému klubu mládeže, DDM Rozmarýn Litoměřice za praktický dar a pomoc farnostem litoměřické diecéze.

20. dubna 2020, Dómské náměstí, Litoměřice

Foto: Eliška Kocúrová a Martin Davídek