Od podzimu roku 2024 začne příprava zájemců o stálý diakonát

Dominik Faustus 28.června 2024

284986Stálý diakonát byl obnoven v církvi po II. vatikánském koncilu a v naší zemi se těší poměrně velkému zájmu. Jedná se o první stupeň svátosti svěcení kněžstva a muž, který přijme jáhenské svěcení, má specifické povolání a poslání: je svěcen ke službě v církvi a pro církev. Stálými jáhny se mohou stát svobodní i ženatí muži. Právě prvek rodinného života a často také občanské povolání umožňuje jáhnům, aby se stali také jakousi spojnicí mezi církvi a společností. Náročným v jáhenském povolání je nalezení specifické podoby jáhenské služby, která nemá být ani suplováním kněze ani plněním funkce jakéhosi lepšího ministranta.
Tak jako ke kněžskému svěcení i k přijetí jáhenského svěcení je třeba kromě absolvovaného studia teologie nebo teologických nauk i několikaletá formace. Ve čtvrtek 27. června 2024 proběhlo na biskupské rezidenci v Litoměřicích setkání nad problematikou počáteční formace stálých jáhnů. Rozhodli jsme se takovou formaci zorganizovat na úrovni litoměřické diecéze. Bude trvat tři roky a vlastní formaci bude ještě předcházet propedeutický rok. Celkem tedy příprava potrvá čtyři roky.
Ti, kdo mají zájem o to stát se trvalými jáhny, ať se obrátí na svého faráře a po rozhovoru s ním ať vyplní přihlášku, kterou všichni faráři obdrží spolu s mým dopisem, který je rovněž v příloze tohoto článku.
Naše diecéze potřebuje nové dělníky na Pánově vinici a na Pánově žni. Modlím se, abyste vy, někteří z věřících mužů naší diecéze, zaslechli povolání k této službě.

Ze srdce Vám žehnám!

Mons. Stanislav Přibyl, CSsR, biskup litoměřický

Litoměřice, 28. června 2024 


Dopis kněžím a jáhnům o formaci k jáhenství od litoměřického biskupa Mons. Stanislava Přibyla ke stažení ZDE