Od Svatého Vojtěcha ke sv. Vojtěchu. Mládež z diecéze odjela do Hnězdna, poté míří do Krakova

Jana Michálková 20.července 2016

Od Svatého Vojtěcha ke sv. Vojtěchu. Mládež z diecéze odjela do Hnězdna, poté míří do KrakovaAktualizováno: Mládež z litoměřické diecéze zamířila dnes, ve středu 20. července 2016, do Polska. Před odjezdem z Litoměřic mladým poutníkům požehnal litoměřický biskup Mons. Jan Baxant při mši svaté, kterou s nimi slavil v kostele sv. Vojtěcha.

 

Prvním cílem naší diecézní mládeže jsou farnosti Kłecko, Mieścisko a Damasławek v hnězdenské arcidiecézi. Před vlastním setkáním Světového dne mládeže v Krakově prožije týden v místech, kde působil sv. Vojtěch, jeden z patronů české země a také hlavní patron Polska.

Z Litoměřic do arcidiecéze Hnězdno mladí odjeli ve středu 20. července třemi autobusy, skupinu doprovázeli čtyři kněží. „Hnězdno jsme si vybrali proto, abychom našim mladým ukázali místo, kam sv. Vojtěch doputoval, kde působil a kde zemřel. Říkali jsme si, že je to místo, které by měl vidět každý Čech, poukazuje Petra Přenosilová z Diecézního centra pro mládež, jedna z organizátorek akce. Ubytovaní budou v rodinách, takže mohou zblízka poznat polskou mentalitu a budou mít řadu příležitostí k tomu poznat se a sblížit s polskými přáteli.

Součástí jejich předprogramu Světového dne mládeže bude mj. krátká pěší pouť do Budziejewka zakončená mší svatou, celebrovanou kardinálem Miloslavem Vlkem na místě, kde podle tradice sv. Vojtěch kázal z velkého kamene, česko-polské fotbalové utkání nebo divadelní představení v  Murowanej Goślině. Na programu se budou podílet i přímo: hudbou a zpěvem doprovodí slavení mší svatých, jejich skutkem milosrdenství bude pomoc sestrám v klášteře v Mieleszynie a teplické společenství mládeže představí na společenském večeru - tzv. bále svatých, kde si budou mladí navzájem představovat své národní patrony - hlavní patronku litoměřické diecéze sv. Zdislavu.

Mladým poutníkům před jejich odjezdem z Litoměřic požehnal biskup Jan Baxant při mši svaté, kterou s nimi slavil v kostele sv. Vojtěcha (poblíž Diecézního domu kardinála Trochty). Popřál mladým hojnost Božího požehnání a radost ze společného setkání mladých křesťanů z celého světa. Řekl, že na každém z nich záleží, a přál, aby se v obrovském množství účastníků Světových dnů mládeže neztratili a byli aktivní a živou součástí všech shromáždění. Při jejich odchodu z kostela se pak s každým z nich rozloučil osobně.

Do Hnězdna společně odcestovalo 180 poutníků. Další z litoměřické diecéze se k nim připojí v Krakově, kde bude ve dnech 25. - 31. července probíhat program Českého národního centra včetně hlavních událostí Světového dne mládeže - setkání se Svatým otcem, papežem Františkem.

 

Z homilie Mons. Jana Baxanta:

Rád bych vám připomněl dvě věci. Předně - v první lekci z proroctví Jeremiášova slyšíme to, jak se stává prorokem. Byl povolán od Pána Boha. Nenápadně a jen těžko postřehnutelně. Ale citlivá duše člověka vnímá i to, co je těžko vnímatelné. Jeremiáš na to reaguje tím, že je ještě příliš mladý, že nic neumí... Když uvažujeme o Božích schopnostech a o našich lidských schopnostech, vždycky musíme před Pánem Bohem v pravdě říci: Pane Bože, nejsem hoden, nevím, jestli ses obrátil na toho pravého. Pochybnosti o sobě máme všichni - a může je mít i Svatý otec František. Ale podobně jako prorok Jeremiáš mohl slyšet i on, protože je citlivou duší a citlivou bytostí: Nestarej se o to, půjdeš tam, kam tě pošlu, budeš říkat to, co ti vnuknu a co ti napovím. Netrap se tím, že jsi slabým člověkem, ale jen velkodušně, velkomyslně, velkoryse přijmi úkol, který na tebe vkládám. A neboj se, protože ti budu pomáhat. Na světovém setkání mládeže v Krakově se setkáte s papežem Františkem. Velmi bych si přál, abyste měli toto vědomí: že se tam setkáte s prorokem! Prosím vás, važte si tedy toho!

Je logické, že člověk porovnává svoje schopnosti a svoji danost. Je ale vždycky otázkou, jak s těmito schopnostmi, charismaty, vlohami, jak s těmito dary zacházíme a jak je dokážeme využít. Vždycky je využijeme, když budeme mít vědomí, že je nemáme pro svou vlastní potřebu, ale že jsme je získali ve prospěch druhých. Možná se budeme trápit otázkou, jak mnoho jsem v tomto světě i s těmito danostmi užitečný. Pán Ježíš ale není tím, který by od každého z nás okamžitě očekával užitek stonásobný.  Svatý papež Jan Pavel II., kterého tu můžeme vidět na obraze, měl heslo „TOTUS TUUS - „CELÝ TVŮJ (z jedné z modliteb sv. Ludvíka Maria Grigniona) - ale to jsem celý tvůj, jsem na sto procent tvůj, Pane Ježíši a Panno Maria, k tomu dorůstal celý život. Netrapme se tedy tím, jestli hned druzí nebudou na nás v našem životě vidět maximální užitek, ale trapme se tím, kdybychom nevydali užitek žádný, kdybychom žili jen sami pro sebe, v pohodlné lhostejnosti.

A konečně - pamatujte na to, že na svých cestách, které dnes začínají a mají svůj cíl, budete reprezentanty české katolické církve, resp. naší litoměřické diecéze. Reprezentujte - čestně, šťastně a rádi.

 

Modlitba před požehnáním otce biskupa poutníkům na cestu:

Všemohoucí Bože, ty stále prokazuješ své milosrdenství těm, kdo tě milují. A nikdy nejsi vzdálen těm, kdo tě hledají. Putuj s poutníky a chraň je na jejich cestě, ve dne ať je zastíní a provází tvá mocná záštita a světlo tvé milosti v noci, aby šťastně došli tam, kam směřují.  Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Ať Bůh vede vaše kroky, abychom pod jeho ochranou vždy směřovali k svému cíli, ať je s vámi a nepřestává vás vést. A cestu, na kterou se vydáváte, s jeho pomocí šťastně dokončíte.

 

Program naleznete zde (předprogram mladých z litoměřické diecéze v hnězdenské diecézi)

Webové stránky setkání: https://krakov2016.signaly.cz/

 

2016-07-20

2016-07-20

2016-07-20

2016-07-20

2016-07-20

2016-07-20

2016-07-20

Foto: Jana Michálková