Od tragické smrti P. MUDr. Ladislava Kubíčka uplynulo pět let

Jana Michálková 11.září 2009

Od tragické smrti P. MUDr. Ladislava Kubíčka uplynulo pět letZádušní mše svatá za P. MUDr. Ladislava Kubíčka, kněze zavražděného 11.9.2004 na faře v Třebenicích na Litoměřicku, se bude v den 5. výročí jeho tragické smrti konat ve farním kostele Narození Panny Marie v Třebenicích i v Kunštátě, kde je pohřben. V Kunštátě ji bude sloužit a modlitbu u hrobu otce Ladislava povede litoměřický biskup Mons. Jan Baxant.

Vzpomínkovou akci zahájí v pátek  11. září od 17 hodin ve farním kostele v Kunštátě setkání s MUDr. Marií Svatošovou, na programu je pásmo textů spojených s osobností otce Ladislava. Mons. Jan Baxant zde bude od 18 hodin celebrovat mši svatou, od 19 hodin povede u jeho hrobu modlitbu.

Společenství cyrilometodějských poutníků pořádá v sobotu 12. září za P. MUDr. Ladislava Kubíčka šestou pěší smírnou pouť, která povede z Kunštátu do Sloupu k P. Marii Bolestné, naplněnou modlitbou sv. růžence, zpěvem, korunkou k Božímu milosrdenství. Sraz účastníků je v 8 hodin ráno u hrobu otce Ladislava. Trasa dlouhá dvacet kilometrů vede přes Doubravice nad Svitavou. Zde se budou moci poutníci občerstvit na faře. Od 17 hodin se bude konat mše svatá v kostele P. Marie Bolestné ve Sloupu. „To vše na smír za vraždy kněží v naší vlasti, neúctu ke kněžskému stavu a nepoctivost našeho křesťanského života,“ říká MUDr. Marie Svatošová. Odvoz poutníků zpět do Kunštátu je po mši svaté zajištěn objednaným autobusem.

V neděli 13. září se mohou poutníci vydat „po stopách otce Ladislava“ z Rozseče na Kulíšek. Odjezd do Rozseče je ve 14.05 hodin ze zastávky IDS u staré pošty v Kunštátě. Návrat je plánován buď pěšky, nebo autobusem.

V Třebenicích se bude v pátek 11. září konat od 17.30 hodin modlitba růžence, zádušní mši svatou bude ve zdejším farním kostele Narození Panny Marie sloužit od 18 hodin P. Tomasz Dziedzicz. Po ní bude následovat průvod k pamětní desce a modlitba.

P. MUDr. Ladislav Kubíček, kanovník, osobní arciděkan a farář, se narodil roku 1926 na Podkarpatské Rusi. Po komunistickém věznění dokončil studia medicíny a teologie. V roce 1967 byl tajně vysvěcen na kněze a v roce 1968 získává biskup Trochta státní souhlas k jeho duchovenské činnosti. Od té doby působil na mnoha místech litoměřické diecéze. Mimo svoji pastorační činnost se zabýval řešením případů hraničních oblastí gynekologie, psychosomatických nemocí, psychiatrie, duchovního života a manželství.