Odborná konference projektu Farní charity Lovosice

Dominik Faustus 25.ledna 2019
V pátek 25. ledna 2019 od 10 hodin se v sále staré radnice v Lovosicích konala odborná konference ke shrnutí výsledků projektu ESF – OPZ Práce a Rodina (CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003343) Farní charity Lovosice. Tento projekt Farní charita Lovosice realizovala díky prostředkům Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost v období od února 2018 do ledna 2019 na území Ústeckého kraje, a byl zaměřen na podporu znevýhodněných žen na trhu práce. Na konferenci byli účastníci, mezi nimi i generální vikář Mons. Martin Davídek, ředitelka Diecézní charity Růžena Kafková a představitelé veřejné správy a řady institucí Ústeckého kraje, seznámeni s průběhem projektu a jeho hlavními úspěchy. Zúčastněné přivítala ředitelka Farní charity Lovosice Mgr. Alena Maternová, samotný projekt odprezentovala Venuše Havlíková a Marta Lacmanová a vystoupili také účastníci projektu Markéta Svitáková, Vladimíra Hybšová a ředitel Základní školy speciální, Základní školy praktické a Praktické školy Litoměřice Mgr. Jan Preiss.   


Budova staré radnice, 25. ledna 2019, Lovosice

Foto: Dominik Faustus