Odhalení pamětní desky ve Stružnici

Martin Barus, archivář 14.prosince 2012

Odhalení pamětní desky ve StružniciV sobotu 15. prosince se v obci Stružnice na Českolipsku ve 14 hodin uskuteční slavnostní odhalení pamětní desky ke 40. výročí zbourání tamního kostela.

 

Smyslem této vzpomínkové akce je připomenout nejen místním občanům smutné výročí stružnického kostela Nejsvětější Trojice, který byl 16. prosince 1972 vyhozen do povětří. Na rozdíl od mnoha jiných kostelů v severních Čechách nebylo toto zničení zapříčiněno těžbou uhlí či stavbou vodní přehrady, nýbrž nezájmem ze strany státu o jeho jakoukoliv opravu a záchranu. Na jeho místě tak bude alespoň po 40 letech postavena naučná tabule, na níž se budou moci zájemci seznámit s dějinami stružnického kostela a která bude zbořený kostel alespoň symbolicky připomínat. O vyhotovení tabule se vedle Obecního úřadu Stružnice zasloužil zejména zdejší vlastivědný pracovník Petr Fletcher.

Naučná tabule bude odhalena v sobotu 15. prosince 2012 ve 14 hodin, následovat bude prohlídka nového obecního úřadu a zejména beseda o historii, současnosti a budoucnosti obce, která bude doplněna promítáním fotografií.

Kostel Nejsvětější Trojice ve Stružnici byl vystavěn v letech 1803-1805 z prostředků, které na tento účel věnoval stružnický rodák a bohatý pražský kupec Anton Hanke. Jedná se tak o jeden z nemnoha kostelů, za jehož vznikem nelze hledat tamního patrona, ale „místní iniciativu. Cílem mecenáše Hankeho bylo zejména to, aby zdejší obyvatelé nemuseli docházet na bohoslužby do Jezvé. Samostatného duchovního se Stružnice dočkala až roku 1847, kdy se stala expoziturou, na farnost byla povýšena roku 1866.