Odhalení pomníku padlým za I. světové války v Dolním Týnci

Dominik Faustus 29.října 2022

V pátek 28. října 2022 v 16 hodin se zúčastnil generální vikář Mons. Martin Davídek Slavnostního odhalení zrekonstruovaného pomníku padlým v I. světové válce v Dolním Týnci. Nejdříve promluvila starostka obce Třebušína, pod který Dolní Týnec patří, Dana Legnerová, která přítomné přivítala a poděkovala restaurátorům MgA. Báře Kahoudové, MgA. Martinu Čermákovi a Akad. sochaři Ladislavu Janouchovi. Zároveň také přivítala spolu s místostarostou Mgr. Tomášem Brabcem zástupce mikroregionu dobrovolného svazku obcí Česká Kalifornie i veřejnost, mezi kterou byl i z Ministerstva obrany ČR Ing. Imrich Vetrák, dále vzpomněla sponzory PhDr. Martina Kodla, Ing. Jindřicha Pávka a Dana Vrbu. Generální vikář pak požehnal obnovený pomník a s přítomnými se pomodlil za padlé i za mír na celém světě. O hudební doprovod se postarali Žesťoví baroni, kteří zahráli při vzpomínce padlých následující skladby: císařskou hymnu "Zachovej nám Hospodine", československou verzi hymny "Kde domov můj" a oblíbenou píseň TGM "Ach synku, synku". Po slavnostním odhalení pomníku byli přítomní pozváni obcí na malé občerstvení. Bože opatruj nás v lásce a uchraň od zla válek!

Pátek 28. října 2022, Dolní Týnec, Třebušín

Foto: Dominik Faustus