Odpoledne v Litoměřicích s Tříkrálovou sbírkou

Dominik Faustus 7.ledna 2020
V rámci Tříkrálové sbírky, pořádané Charitou České republiky, v pondělí 6. ledna 2020 ve 13 hodin procházeli tříkráloví koledníci areálem Dómského pahorku v Litoměřicích, kde se nachází sídlo diecézního biskupa i úřad Biskupství litoměřického. Stalo se tak v den svátku Tří králů (slavnost Zjevení Páně). Skupinka navštívila nejprve biskupskou rezidenci, kde je obdaroval biskup Mons. Jan Baxant, poté zavítala na kurii Biskupství litoměřického. Odtud si také odnášeli koledníci štědrou koledu, kterou jim zaměstnanci biskupství střádají do kasičky umístěné v pokladně úřadu. Jako každý rok se jednalo o částku několika tisíc korun. 

V 16 hodin se pak skupinka Tří králů setkala s veřejností na litoměřickém Mírovém náměstí, kde promluvil biskup Mons. Jan Baxant a požehnal nezbytné křídy. Za úsilí koledníků a za štědrost veřejnosti přišla poděkovat také ředitelka Farní charity Litoměřice Mgr. Karolína Wankovská. Zpěvem koled doprovodil odpoledne na náměstí pěvecký chlapecký sbor Páni kluci Litoměřice se svým uměleckým vedoucím PaedDr. Václavem Hančem.   


6. ledna 2020, biskupská rezidence, kurie a Mírové náměstí, Litoměřice

Foto: Eva Hadašová, Dominik Faustus