Odpustková slavnost Porciunkule v rumburské Loretě

Jana Michálková 27.července 2017

 V Loretě Rumburk se v sobotu 5. srpna 2017 uskuteční tradiční odpustková pouť k Panně Marii Andělské z Porciunkule. Slavnost zahájí v 10 hodin mše svatá v klášterním kostele sv. Vavřince. Hlavním celebrantem bude generální vikář Mons. Martin Davídek. Po mši následuje loretánská litanie a pobožnost u oltáře sv. Josefa před Svatou chýší. Až do 17 hodin zde bude probíhat doprovodný program. Slavnost pořádá Římskokatolická farnost - děkanství Rumburk. Vstupné do Lorety je po dobu slavnosti dobrovolné. Pouť k Panně Marii Andělské z Porciunkule má v Rumburku více než třistaletou tradici. Poprvé ji slavili řeholníci z kapucínského kláštera u sv. Vavřince roku 1685.

Komentované prohlídky zájemce provedou Expozicí církevního umění Šluknovska, ambitem, Svatou chýší a klášterním kostelem sv. Vavřince. Po celý den je možné v křížové chodbě navštívit výstavu „F. Biener a J. L. Hildebrandt. Setkání barokních tvůrců ve fotografii Jiřího Stejskala“. V loretánské kapli se od 16.00 h. uskuteční koncert duchovní hudby „Mariánské hudební rozjímání“. Během koncertu doprovodí zpěvačku Dagmar Čemusovou klavírista Vilém Valkoun a hobojista Václav Zelenka.

 

Program slavnosti Porciunkule 2017 v Loretě Rumburk:

10.00-11.00 mše svatá, hlavní celebrant Mons. ICLic. Mgr. Martin Davídek, generální vikář Biskupství litoměřického (klášterní kostel sv. Vavřince)

11.00-11.15 loretánská litanie a pobožnost u oltáře sv. Josefa (loretánská kaple)

10.00-17.00 prohlídky s průvodcem (loretánská kaple, ambit)

10.00-17.00 výstava „F. Biener a J. L. Hildebrandt. Setkání barokních tvůrců ve fotografii Jiřího Stejskala“ ve fotografii Jiřího Stejskala“ (ambit)

15.00-15.45 hravá prohlídka Lorety pro děti

16.00-16.40 koncert duchovní hudby „Mariánské hudební rozjímání“ – Dagmar Čemusová (zpěv), Vilém Valkoun (klavír) a Václav Zelenka (hoboj) (loretánská kaple)

Více na www.loretarumburk.cz


Mgr. Klára Mágrová, projektová manažerka ŘKF Rumburk a Jiříkov