Ohlédnutí za Nocí kostelů 2019

Kristýna Solničková 29.května 2019

Celkový počet vstupů v 211 otevřených objektech je odhadován na více než 32 tisíc (pozn. prozatím jsou známy počty od cca 57 % objektů – 22 825 vstupů). Největší zájem zaznamenaly již tradičně prohlídky varhan a varhanní koncerty, výstupy na věž, prohlídky jindy nepřístupných prostor, koncerty či programy pro děti. Lidé rovněž vítají možnost zapálení svíčky za své blízké.

První ohlasy od pořadatelů i návštěvníků vyzdvihují především příjemnou atmosféru, poklidný průběh a velkou spokojenost. V příhraničních kostelech přivítali také návštěvníky z Německa. Lidé projevovali zájem o stav kostelů, např. v Josefově Dole – Karlově se rozběhla debata o možnosti obnovení kaple, která v současné době není využívána. V Jedlce naopak návštěvníci obdivovali, jak se kostel podařilo obnovit, neboť někteří jej znali pouze z dob dávno minulých. Tradiční i netradiční koncerty byly mnohdy zakončeny ovacemi ve stoje. Noc kostelů je i příležitostí k milým setkáním po mnoha letech, v Zahrádkách se takto potkali po 21 letech kněz a vystupující loutnista. V modlitebně ČCE v Teplicích zaujala například i výstava klíčů od již neexistujícího zeleného kostela a vzácné knihy z roku 1615.

Každému, kdo se na akci jakkoliv podílel, patří veliké poděkování. Díky dobrovolníkům všech věkových kategorií a návštěvníkům, kteří jsou otevření poznávání nového, je Noc kostelů tak krásnou a úspěšnou akcí.

V litoměřické diecézi pokračuje Noc kostelů až do 15. července 2019 soutěží pro děti i dospělé. Více informací naleznete zde.

Fotogalerie