Ohlédnutí za Světovými dny mládeže Madrid 2011

Petra Přenosilová, Marie Koscelníková 25.srpna 2011

Ohlédnutí za Světovými dny mládeže Madrid 2011Dne 23. srpna 2011 ve večerních hodinách se vrátila skupina šedesáti dvou mladých poutníků z litoměřické diecéze ze Světových dnů mládeže v Madridu. Dalších třicet se vracelo letadlem a autem.

 

Předprogram poutníci absolvovali v Tarragoně a Barceloně. Účastnili se programů připravených Sekcí pro mládež ČBK i tarragonskou farností. Dny naplněné duchovním programem, kulturními akcemi, prohlídkami památek a koupáním u moře se všem velmi líbily.

„Setkání bylo velmi obohacující. Španělé byli velmi přátelští. Setkání se Svatým otcem bylo bezprostřední a vřelé, sdělovali mladí své první dojmy.

Do dalších dní poutníky bude provázet myšlenka Svatého otce, že naše víra je oporou pro druhé a víra druhých je oporou naší víry. Papež mládež vyzval, aby před druhými odvážně svědčili o křesťanském životě a povzbudil biskupy, aby se i nadále s nadšením a zanícením věnovali pastoraci mládeže.

Ze Španělska skupina odjížděla s mnoha dojmy, obohacena myšlenkami Svatého otce. Poutníci se těší, že se znovu setkají při podzimním diecézním setkání mládeže, které se uskuteční 8. - 9. října 2011 v Doksanech. Při této příležitosti se s ostatními podělí o své zážitky, fotografie a svědectví.