Okrskoví vikáři se setkali v Litoměřicích

Hana Klára Němečková 11.ledna 2013

Okrskoví vikáři se setkali v LitoměřicíchGenerální vikář P. ThLic. Stanislav Přibyl CSsR svolal na čtvrtek 10. ledna 2013 do Litoměřic setkání okrskových vikářů. Tématem setkání byl zákon o majetkovém vyrovnání mezi státem a církvemi a Svépomocný fond litoměřické diecéze.

 

Setkání se konalo od 10 do 13 hodin v budově biskupské kurie. Přítomen byl litoměřický biskup Jan Baxant, který pronesl úvodní slovo. Jednání vedl generální vikář Stanislav Přibyl.

Na programu jednání byly procesy a postupy, týkající se zákona o majetkovém vyrovnání mezi státem a církvemi. Dále se vysvětlovaly a projednávaly záležitosti kolem Svépomocného fondu litoměřické diecéze.

Vikáři také navštívili pracoviště restitučního oddělení na biskupské kurii.