Oltářní obraz Sv. Vojtěch od Karla Škréty z katedrály v Litoměřicích bude restaurován

Karel Pech 8.srpna 2012

oltářní obraz Sv. Vojtěch (ze souboru oltářních obrazů českého barokního malíře Karla Škréty namalovaných pro litoměřickou katedrálu) před odvozem k restaurování, 8. srpen 2012, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice