Oltářní obraz Sv. Vojtěch od Karla Škréty z katedrály v Litoměřicích bude restaurován

Jana Michálková 8.srpna 2012

Oltářní obraz Sv. Vojtěch od Karla Škréty z katedrály v Litoměřicích bude restaurovánOltářní obraz Sv. Vojtěch – dílo významného českého barokního malíře Karla Škréty, umístěné v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích - bude za pomoci dotace restaurován. Díky tomu tak bude odborně ošetřen i poslední z pětidílného souboru oltářních pláten, která Karel Škréta pro litoměřickou katedrálu namaloval.

 

Obraz sv. Vojtěcha je umístěn na jednom z bočních oltářů v katedrále. Odtud ho restaurátoři během dne ve středu 8. srpna 2012 sundali, vyjmuli vzácné dílo z rámu a plátno stočili na válec, na němž ho převezli do restaurátorské dílny.

„Nejprve musíme provést lokální zajištění kritických partií obrazu, kde je malba uvolněná, a následně udělat restaurátorský průzkum, na základě kterého bude možné vytyčit budoucí průběh restaurátorského zásahu, říká akademický restaurátor Adam Pokorný, který restaurátorské práce provede. „Na první pohled je zřejmé, že budeme muset malbu celkově upevnit. Je vidět, že je uvolněná a odpadává. Na obraze jsou četné defekty - všiml jsem si několika trhlin. Malbu proto zajistíme celkovým přelepem, z rubové strany sejmeme rentoláž, tj. staré přilepené nepůvodní plátno, rubovou stranu očistíme a obraz prosytíme konsolidantem. Přelep poté sejmeme a uděláme sondáž lakových vrstev a přemaleb. Po sejmutí druhotných zásahů bude pravděpodobně nutné nažehlit obraz na nové plátno a předpokládám, že vyměníme i starý napínací rám, který je nevyhovující. Vytmelíme defekty a provedeme retuš, dodává.

Na rozdíl od postupů, které zvolili ostatní restaurátoři při obnově pláten Škrétova litoměřického cyklu, použije Adam Pokorný modernější technologii.

Restaurátorské práce budou z finančních důvodů pravděpodobně rozloženy do dvou etap. Celkové náklady na restaurování obrazu činí téměř 160 tisíc korun.

V letošním roce získala Římskokatolická dómská farnost u sv. Štěpána v Litoměřicích, která je vlastníkem tohoto vzácného uměleckého díla, na jeho restaurování dotaci z Programu restaurování movitých kulturních památek Ministerstva kultury ČR ve výši 60 tisíc korun. Spoluúčast farnosti je zhruba deset procent této částky.

„Mám velkou radost z toho, že se nám podařilo během několika málo let ojedinělý cyklus oltářních obrazů Karla Škréty restaurovat, a to jednak díky výstavě „Karel Škréta (1610 - 1674): Doba a dílo, jednak díky příspěvkům ministerstva kultury a kraje, uvedl dómský farář a probošt litoměřické katedrální kapituly P. Jiří Hladík OCr. „Do restaurátora Adama Pokorného vkládám velké naděje. Má „italskou praxi, takže bude používat restaurátorské metody, které jsou v zahraničí již obvyklé, zde však ještě málo používané. Doufáme tedy, že výsledek bude odpovídat těmto novým metodám a podaří se, aby byl obraz kvalitně zrestaurovaný a dobře čitelný. Na výsledek se těším.

Restaurátorské práce budou probíhat zhruba dva roky. Po tuto dobu bude místo po obrazu v bočním oltáři zakryto jednobarevným plátnem.

 

Soubor oltářních pláten od Karla Škréty v litoměřické katedrále představuje nejrozsáhlejší zakázku, kterou kdy škrétovský ateliér dodal mimo Prahu. V českém prostředí nebylo v té době obvyklé, aby se výzdoba všech oltářů nově postaveného kostela zadávala jedinému umělci. Tato skutečnost svědčí o vysoké prestiži Karla Škréty, stejně jako o důvěře, jíž se malíř těšil u objednavatele obrazů, prvního litoměřického biskupa Maxmiliána Rudolfa Schleinitze.

Restaurování tohoto Škrétova cyklu probíhá od roku 2009, kdy byla tři plátna restaurována před chystanou pražskou výstavou „Karel Škréta (1610 - 1674): Doba a dílo. Ta byla pořádána u příležitosti 400. výročí malířova narození. Jednalo se o hlavní oltářní obraz „Ukamenování sv. Štěpána a dva obrazy z bočních oltářů - „Sv. Petr a Pavel„Smrt sv. Václava. Následně bylo restaurováno i čtvrté plátno - „Archanděl Rafael se sv. Tobiášem.

 

MgA. Adam Pokorný, Ph.D., akademický restaurátor, v současné době pracuje v Národní galerii Praha a působí rovněž na Akademii výtvarných umění Praha. Studoval mj. v Itálii, před nedávnem se vrátil ze stáže v Londýně. Restauroval např. obrazy Karla Škréty, Petra Brandla nebo Hanse von Aachena.