On-line bohoslužby z litoměřické diecéze

Milena Davídková 9.dubna 2020

Svatý týden v roce 2020, včetně velikonočního tridua, lze v litoměřické diecezi díky současným technickým možnostem sledovat také on-line. Některé české diecéze zprostředkovaly on-line vysílání přímo z biskupských bohoslužeb. V litoměřické diecézi se pan biskup soustředil na texty homilií, které jsou dostupné na webu diecéze, a také na dopisy adresované buď různým skupinám věřících nebo všem. Volný prostor se, co se týče přenosu on-line bohoslužeb, naopak otevřel kněžským nebo řeholním komunitám, které vydávají svědectví společného života. Galerie zachycuje několik okamžiků ze živých přenosů bohoslužeb, konaných v litoměřické diecézi, které jsou dostupné na internetu přes stránky Velikonoce.cz

9. dubna 2020, Zelený čtvrtek, litoměřická diecéze (Hejnice, Liberec, Litoměřice, Liberec-Ruprechtice, Teplice, Ústí nad Labem)