On-line rozhovor o charitativní činnosti církve

Jiří Gračka, Tiskové středisko ČBK 22.ledna 2010

On-line rozhovor o charitativní činnosti církve Na otázky návštěvníků webu Tiskového střediska ČBK bude v úterý 26. ledna 2010 od 16.00 do 17.00 hodin odpovídat arcibiskup Jan Graubner, předseda České biskupské konference a delegát pro charitu. Hovořit bude o práci Charity Česká republika ve službě potřebným v naší zemi i po celém světě.

 

Otázky můžete zasílat již nyní na http://tisk.cirkev.cz/online-rozhovor/charita-vira-projevena-skutky.html. Na stejné stránce se také lze dozvědět více o tématu a hostovi. Příjem dotazů zaslaných předem bude ukončen v pondělí 25. ledna v 18.00 hodin, další otázky pak můžete pokládat v průběhu hodinového rozhovoru.

Mons. Jan Graubner (*1948) pochází z Brna. Roku 1967 maturoval na SVVŠ ve Strážnici. Na studium teologie byl přijat v roce 1968 (neměl dělnický původ, rok pracoval jako dělník v ZPS v Gottwaldově - nynějším Zlíně). Teologii studoval na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Olomouci, kněžské svěcení přijal v roce 1973. Působil v duchovní správě ve Zlíně, Valašských Kloboukách, naposledy byl od r. 1982 farářem ve Vizovicích, Provodově a Horní Lhotě.

Jmenován titulárním biskupem tagarijským a světícím biskupem olomouckým byl 17. 3. 1990 a 7. 4. 1990 přijal biskupské svěcení. Olomouckým arcibiskupem byl jmenován 28. 9. 1992 a arcidiecézi převzal dne 7. 11. 1992.

Od roku 2000 je předsedou České biskupské konference, kde je zároveň delegátem pro charitu a členem komise pro veřejné záležitosti.