Opatření litoměřického biskupa Jana Baxanta v záležitosti soudního řízení s R.D. Petrem Kubíčkem

Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický 26.února 2013

Opatření litoměřického biskupa Jana Baxanta v záležitosti soudního řízení s R.D. Petrem KubíčkemPřinášíme opatření biskupa litoměřického, Mons. Jana Baxanta ve věci probíhajícího soudního řízení s R.D. Petrem Kubíčkem, knězem litoměřické diecéze.

 

Opatření

S ohledem na probíhající soudní řízení s knězem litoměřické diecéze R.D. ThLic. Mgr. Petrem Kubíčkem, JC.D., administrátorem v Libochovicích, ve věci údajného zneužití dítěte v době, kdy byl mimo kněžskou službu, jak o tom informují média, učinil jsem následující opatření: s platností od 27.02.t.r. do doby ukončení dané soudní věci, jak doufám, s osvobozujícím rozsudkem, nebude P. Petr vykonávat pastorační duchovenskou činnost.

 

+ Jan Baxant, biskup litoměřický