Opatření platná od 18. do 20. listopadu 2020 v Diecézi litoměřické

Milena Davídková 17.listopadu 2020

124236

Litoměřice, 17.11.2020


VŠEM duchovním správcům, kněžím a jáhnům, Litoměřické diecéze


Drazí bratři kněží a jáhnové,

zdravím Vás, doufám, že s pozitivní zprávou, že totiž podle Usnesení Vlády ČR ze dne 16.11. t.r. č. 1190 s odkazem na článek II. bod 11., máme alespoň na 3 dny (od 18.11. do 20.11.2020) uvolněny bohoslužby, včetně konání svateb a pohřbů, max. na 15 účastníků.
S velkou nadějí očekávám, že po 20.11.t.r. bude pokračovat další uvolnění pro více osob. Tento vstřícný počin Vlády ČR, i když zatím v měřítku malém, vítám a raduji se, že se naše křesťanské komunity, v naší diecézi stejně nepříliš velké, opět osvěží Eucharistickou slavností. Prosím jen, dbejte na zachovávání dezinfekčních a hygienických předpisů (rouška, rozestupy, dezinfekce rukou, vynechání pozdravení pokoje podáním ruky apod.).

Usnesení Vlády ČR ze dne 16. listopadu 2020 Vám přikládám v elektronické příloze.

Všechny Vás zdravím s prosbou k Pánu, aby nikdo z Vás nezůstal bez Boží pomoci a bratrské pomoci přátel. Kdykoliv se na mne obraťte, budete-li cokoliv potřebovat. V nastávajících dnech obdržíte i společné „Prohlášení“ biskupů ČR k současné epidemii s výzvou k postním dnům adventního období letošního roku.

V Kristu Váš

Mons. Jan BAXANT
biskup litoměřický

 
Přílohy ke stažení:

Opatření platná v litoměřické diecézi od 18.11. do 20.11.2020

Usnesení Vlády ČR ze dne 16. listopadu 2020