Opírám se o vaše modlitby i vaši oběť, řekl biskup

Jana Michálková 6.února 2017

Biskup Jan Baxant se v sobotu 4. února 2017 v Litoměřicích setkal se zasvěcenými osobami působícími v litoměřické diecézi. Společně slavili mši svatou v kapli Diecézního domu kardinála Trochty, vzájemně se informovali o tom, co dělají, a společně poobědvali v biskupském pivovaru. Setkání probíhalo u příležitosti svátku Uvedení Páně do chrámu (lidově Hromnice) a Světového dne zasvěcených osob (2. února). Účastnil se ho také generální vikář Mons. Martin Davídek a probošt katedrální kapituly, křižovník P. Jiří Hladík.
 
V litoměřické diecézi působí členové deseti mužských a šesti ženských řeholí, zasvěcené panny a členové několika sekulárních institutů. V duchovní správě je to aktuálně 36 řeholních kněží. Mons. Jan Baxant poukázal na to, že spolu s diecézními kněžími všichni společně tvoří pestré a bohaté společenství, a ujistil přítomné, že na ně spoléhá. „Opírám se nejenom o vaše modlitby, ale i o vaši tichou oběť,“ zdůraznil biskup. Mj. také řekl, že největší radost má, když si lidé pomáhají, kněží se vzájemně podporují a jeden druhému přeje. „Měli bychom být zajedno. To je pro mne, řekl bych, ze všeho nejdůležitější,“ uvedl.

Řeholníci v litoměřické diecézi působí na několika poutních místech: dominikáni v Jablonném v Podještědí, kde se nachází hrob sv. Zdislavy, hlavní patronky naší diecéze, saletini na mariánském poutním místě v Bozkově (dále také v Mělníce nebo Železném Brodě), salesiáni ve Filipově, premonstráti v Doksanech, kde byla v dětství vychovávána a vzdělávána sv. Anežka Česká. Svou činnost rádi zaměřují na ty, kteří se ocitli v obtížné životní situaci: salesiánská komunita úspěšně působí v Teplicích, její střediska tu pracují především se sociálně slabými dětmi a mládeži, františkáni v Liberci, jezuité zase v Děčíně na Křesťanské základní škole Nativity apod. Členky ženských řeholí vykonávají svou službu v Jablonném, Doksanech, Horním Maxově, Jiřetíně pod Jedlovou a Liberci.

Každý z účastníků setkání alespoň krátce promluvil, každý se mohl podělit se svými zkušenostmi. Jak zmiňovali, řeholní domy jsou otevřené pro všechny, kdo mají chuť a zájem načerpat duchovní posilu do života. Klášterní kostely a komunitní prostory (mimo klauzuru) jsou pro návštěvníky otevřené, ubytování nabízejí např. komunity v Jablonném, Jiřetíně, Bozkově, Liberci a na dalších místech. Poutníci tu mají možnost duchovního rozhovoru.

Na místech, kde působí řeholníci, se často konají rekolekce, exercicie a další duchovní programy. Přihlašovat se na ně mohou zájemci z celé republiky.

Bližší informace o nabídce duchovních programů, možnostech ubytování a dalších zajímavostech připravujeme.

Fotogalerie k článku: https://www.dltm.cz/setkani-biskupa-se-zasvecenymi-osobami-2017